Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě.

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém  obchodu http://eshop.czechbouldering.com
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího - pod podmínkou zaplacení kupní ceny - jeho převzetím.
Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje nesmějí být a také nebudou poskytnuty třetí straně a budou sloužit pouze k vyřizování objednávek zákazníka.

III. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné /ceny včetně DPH 21 %/

Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě, expedováno (odesláno) co nejdříve, nejpozději třetí pracovní den po obdržení objednávky. Ceny, uvedené u zboží jsou již včetně 21% DPH. Ceny jsou smluvní. Ve zvláštních případech nebo při vyšší hodnotě předpokádané objednávky lze domluvit individuální slevy /viz..záložka slevy/ nebo jiné platební podmínky.

K celkové ceně objednávky účtujeme poštovné a balné (ceny s DPH):

  dobírkou      
platba převodem
      
ČR Česká pošta - doručení na Vaši adresu 180,-   150,-  
ČR Česká pošta - doručení na Vaši poštu 180,-   150,-  
Slovensko ČP 345,-   272,-  
Deutschalnd - Deutsche Post - Paket - Einschreiben ---   169,-  
Osobní odběr Tisá / Persönliche Verbrauch Tisa 141, 403 36  ---   ---  

 

Poštovné a balné neučtujeme v případě objednávky :

  • Česká Republika - zdarma při objednávce nad 2.000,- Kč s DPH
  • Slovenská Republika - zdarma při objednávce nad 6.000,- Kč s DPH

 

Delivery types of BOULDER TOPO MODŘÍN/SNĚŽNÍK:

  • Deutschalnd - Deutsche Post - Paket - Einschreiben -  The Deutsche post and we guarantee delivery of the guide book.

 

Žádné další poplatky připočítávány nejsou.

Expediční lhůty :

Při označení zboží "skladem" - doručení během 2-4 pracovních dnů.
Prodejce si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován E-mailem, nebo telefonicky.

Pokud část objednaného zboží buď není momentálně skladem odešle se pouze dostupné zboží. Zákazník bude  informován o termínu dodatečného dodání a k zásilce nebude účtován poplatek za balné a poštovné.

IV. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání.  V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak. "Den dodání zboží" dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1 Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím..

Slevy:

1. Sleva pro registrované zákazníky : 3% Sleva se aktivuje automaticky po Vaší registraci a následném přihlášení. Sleva je platná při každém nákupu.


3. Množstevní slevy

  • 5% při jednorázovém nákupu nad 20 000,- / 24.000,- Kč s DPH

Slevový kupón:   sleva5procent

Pozn. shora uvedený slevový kupón vložte v Nákupním košíku do pole Slevový kupón a následně klikněte na tlačítko Použít kupón. Sleva se ihned zobrazí. Sleva se nezobrazí v případě, že celková výše Vašeho nákupu nedosahuje požadované výše 24.200,- Kč -


4. Slevy na produkty našich dodavatelů

Pravidelně Vás budeme informovat o akčních cenách na produkty našich dodavatelů. Tyto slevy se sčítají se slevami pro registrované zákazníky.


5. Sleva 3% na každý další nákup

Po každé provedené objednávce Vám zašleme Slevový kupón pro Váš další nákup. Tato sleva je generována automaticky a není ji možné použít současně s množstevní slevou.

Výhody pro registrované zákazníky.

Pravidelně Vás budeme informovat o novinkách, produktech nabízených v cenovém zvýhodnění , metodických trendech spojených s používáním lezecké výstroje, aktuálních termínech školení a kurzů. atd.. Zaregistujte se, nebo se přihlašte k odběru novinek !


V. Reklamační řád

Pokud není u zboží označeno jinak, platí záruční doba v minimální délce dva roky od datumu nákupu. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat E-mailem nebo písemně nejpozději do třech dnů od převzetí zboží.
Vznikne-li po dobu trvání záruční doby na zboží dodaném internetovým obchodem reklamovatelná vada, uplatní kupující reklamaci písemnou formou zasláním e-mailu, doporučeného dopisu poštou, případně osobně na adrese prodejce. Při vzniku reklamovatelné vady se kupující zavazuje uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:

NEJSME PLÁTCI DPH.

Czech Bouldering s.r.o.

Adresa: Tisá 141, 403 36
E-mail: eshop@czechbouldering.com
Kontaktní osoby:

Mgr. Ondřej Beneš

Telefon: 00420724846179, Ořechová 11, Ústí nad Labem 40011.

Ing. Zdeněk Suchý

Telefon: 00420739015295, Tisá 141, 403 36.

Oznámení o závadách musí obsahovat:
jméno kupujícího, adresu, E-mail, číslo objednávky, podrobný popis závady, popis jak závada vznikla

Do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).
Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit doklad o zaplacení zboží.
V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Úhrada poštovného při výměně zboží nebo reklamaci
V případě, že se zákazník rozhodne zboží vrátit nebo zaslat k výměně či uplatnění reklamace, hradí poštovné zásilky k nám. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím hradí zákazník "Balík do RUKY" - 90,- Kč s DPH 20% při zvolení zásilky "Balík na POŠTU" - 85,- Kč s DPH.  Zaslání zboží zákazníkovi po kladném uplatnění reklamace hradí obchod.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v České republice.
Reklamační řád internetového obchodu je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.


VI. Záruka
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listu, vždy však minimálně 24 měsíců. Místem uplatnění reklamace je autorizované servisní středisko výrobce. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.


VII. Odstoupení od smlouvy
Dále v souladu se zákonem 367/2000 může spotřebitel do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. Zboží musí být navráceno nepoužité, nepoškozené a v původním nepoškozeném a kompletním dodaném obalu. V případě odstoupení od smlouvy je nutné písemné oznámení, přičemž bychom uvítali i uvedení důvodu. Dále je nutné zboží navrátit prodejci a to stejně jako při převzetí buďto poštou nebo osobně. Plná cena výrobku bude navrácena nejpozději do 30 dní od převzetí navráceného zboží. Další poplatky jako poštovné se nevrací.
Zboží vrácené formou dobírky nepřebíráme!!!

VIII. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného) uvedenou na stránkách internetové prodejny, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Kontakty:

Správce e-obchodu a prodejce zboží:

Czech Bouldering s.r.o.
e-mail: eshop@czechbouldering.com
telefon: +420 739 015 295